skip to Main Content

STØTTEFORENINGEN
- NATURPARK ÅMOSEN

- en forening af aktive personer, som vil Naturpark Åmosen det bedste

Velkommen

Vi er en valgt bestyrelse, som brænder for at udvikle og gøre
adgangsforholdene til Naturpark Åmosen, så gode som
muligt i samarbejde med private og offentlige lodsejere.

Du skal være så velkommen som medlem og med dit mellemskab
sikrer du din indflydelse / oplevelse af Naturpark Åmosen.

Foreningens formål

FREMME INTERESSEN

At tage initiativ til, at skabe rammer for aktiviteter og praktiske arrangementer, der medvirker til at bevare og fremme interessen for Naturpark Åmosen.

ØVE INDFLYDELSE

At øve maksimal indflydelse på organisation og ledelse i Naturpark Åmosen.

HØJT INFORMATIONSNIVEAU

At bidrage til, at skabe et højt informationsniveau for medlemmerne og befolkningen i og omkring Naturpark Åmosen.

Hvis du synes det er vigtigt

At bevare den lokale opbakning og indflydelse
At holde balance mellem benyttelse og beskyttelse
At undgå at særinteresser styrer udviklingen
At bevare en åben og konstruktiv udvikling

Husk

Naturpark Åmosen er baseret på frivillighed og vil udgøre et større
sammenhængende naturområde og vil sikre og udvikle naturen i Naturparken.

Naturpark Åmosen vil give befolkningen og besøgende bedre muligheder for at færdes i. Og opleve værdifulde landskaber og natur.

Naturpark Åmosen vil styrke og synliggøre væsentlige kulturhistoriske værdier.

Bestyrelsen

Ella Pedersen

Jan Christoffersen

Maria Pedersen

Lars Olsen

Sådan bliver du medlem

Kontakt kassereren

Knud Nielsen

5918 8419
2326 6419

Meld dig ind

Alle foto er taget af Søren Juul Nerenst.

Back To Top